Realitzi les seves Videoconferències a Barcelona

Posem a la seva disposició el servei de videoconferència, que li permet mantenir reunions entre persones que es trobin en llocs distants, transmetent tant la imatge com el so en ambdós sentits i en temps real. Amb el consegüent estalvi de costos que representa no desplaçar persones a altres ciutats.